අපගේ වෙබ් අඩවි වලට සාදරයෙන් පිළිගනිමු!

තත්ත්ව පාලනය

නිෂ්පාදනවල ගුණාත්මකභාවය පරීක්ෂා කිරීම:

අපගේ සමාගම නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය පුරාම අමුද්‍රව්‍යවල සිට උපකරණ නැව්ගත කිරීම දක්වා ගුණාත්මක පාලනයන් පවත්වා ගෙන යනු ඇත.

013
014
015
016

උපකරණ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය පරීක්ෂා කිරීම

ඔප දැමීමේ පරීක්ෂණය: වෑල්ඩින් රළුබව 0.4-0.6um; අච්චාරු දමන රළුබව 0.6-0.8um

පීඩනය අනාවරණය කර ගැනීම

පීඩනය 3 බාර්, පීඩන කාන්දු වීමකින් තොරව පැය 24 ක් පීඩනය තබා ගන්න.

017
018