අපගේ වෙබ් අඩවි වලට සාදරයෙන් පිළිගනිමු!
 • Distillation Equipment

  ආසවනය කිරීමේ උපකරණ

  උපකරණ බහුකාර්ය විලාසිතාවකි, ඔබට අවශ්‍ය ආත්මය තීරණය කිරීම සඳහා ටී සන්ධියේ දිශාව වෙනස් කළ හැකිය. මෙම විලාසිතාවට වොඩ්කා, විස්කි, බ්‍රැන්ඩි, රම් යනාදිය කළ හැකිය.
 • 1000L Distillation Equipment

  1000L ආසවනය උපකරණ

  උපකරණ බහුකාර්ය ශෛලියකි, ඔබට අවශ්‍ය ආත්මය තීරණය කිරීම සඳහා ටී සන්ධියේ දිශාව වෙනස් කළ හැකිය. මෙම විලාසිතාවට වොඩ්කා, විස්කි, බ්‍රැන්ඩි, රම් යනාදිය කළ හැකිය.

අප අමතන්න

NEWLETTER

සමාජ

 • facebook
 • 11
 • linkedin
 • ins (1)