අපගේ වෙබ් අඩවි වලට සාදරයෙන් පිළිගනිමු!
  • Single wall Bright beer tank

    තනි බිත්තිය දීප්තිමත් බියර් ටැංකිය

    තනි බිත්ති දීප්තිමත් බියර් ටැංකිය සාමාන්‍යයෙන් ශීතකරණය තුළ / ඇවිදින සීතල කාමරයේ තබා ඇත්තේ උෂ්ණත්වය පාලනය කිරීම සඳහා ය. එබැවින් තනි බිත්ති දීප්තිමත් බියර් ටැංකිය පාලක ඒකකය සමඟ සම්බන්ධ වීමට අවශ්‍ය නොවන නමුත් පීඩන මිනුම් වලින් සමන්විත වන අතර එය ක්‍රියාත්මක කිරීමට පහසුය. ඔබට නිෂ්ක්‍රීය ඇවිදීමේ සීතල කාමරයක් තිබේ නම්, තනි බිත්ති දීප්තිමත් බියර් ටැංකිය ඔබට හොඳ තේරීමක් වනු ඇත.

අප අමතන්න

NEWLETTER

සමාජ

  • facebook
  • 11
  • linkedin
  • ins (1)